ZMIANY W AKCYZIE

Szanowni Państwo,
postanowiliśmy o podjęciu kroków w kierunku zmiany Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym art. 105 pkt. 1 i pkt. 2.

Po przeprowadzeniu wielu rozmów w środowisku motoryzacyjnym oraz specjalistami w tym obszarze  zdecydowaliśmy się na podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Cel działań

Celem naszych działań stała się zmiana stawki podaktu akcyzowego z 18,6% na 8% dla pojazdów o pojemności powyżej 2000 ccm.

Nieprecyzyjna definicja pojazdu ciężarowego

thinking

Duży niepokój budzą prowadzone postępowania oraz wydawane decyzje dotyczące powyższego określenia. Warto byłoby zastanowić się także nad ogromną dowolnością w interpretacji definicji „pojazdu ciężarowego”.

Wyrażenie to koniecznie wymaga prawnego uściślenia, gdyż wspomniana swoboda interpretacyjna powoduje wydawanie niespójnych decyzji urzędniczych, które wiążą się z prawnym obowiązkiem ponoszenia bardzo wysokich kosztów podatku akcyzowego od pojazdów ciężarowych przez nabywców.

W konsekwencji prowadzi to do poszukiwań, skutecznych rozwiązań pozwalających unikać wysokich opłat. Daje to duże możliwości wykorzystania stworzonej luki prawnej.

Zapis w Ustawie o podatku akcyzowym wskazuje, że pojazd ciężarowy to taki, który ma powyżej 3,5 tony, a przestrzeń bagażowa zajmuje 51% – taką interpretację przyjmują Urzędy Celne. Wydziały Komunikacji natomiast uznają, że pojazd ciężarowy to taki, który ma wpis w dowodzie rejestracyjnym (lub zagranicznym dowodzie LKW) „pojazd ciężarowy, kategoria N1”. Nie jest tu wymagany dokument potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego!

W przypadku pojazdu osobowego i jego rejestracji w Wydziale komunikacji wymagany jest dokument potwierdzający zapłatę powyższego podatku. Urząd Celny przez co najmniej trzy lata (od lipca 2007 roku do czasu wydania pierwszych decyzji w roku 2010) udzielał informacji (również na piśmie), że akcyza od pojazdów ciężarowych nie jest wymagana!

W konsekwencji – do Polski po 2008 roku sprowadzono falę pojazdów ciężarowych z oznaczeniem N1 – określającą rodzaj pojazdu. Poza granicami Polski auta te zaczęły być kupowane jako pojazdy ciężarowe i z taką adnotacją wjeżdżały na teren naszego kraju. Były one droższe średnio o 1000 – 2000 euro!!

Taka klasyfikacja pojazdu podnosiła koszt zakupu o wyższą kwotę, ale znacząco obniżała koszt rejestracji pojazdu w Polsce.

Przykładowa kalkulacja

carpln

Przyjmując wartość rynkową auta na 100.000 zł – podatek akcyzowy płacony jest od podstawy netto czyli 54.840 zł, co przekłada się na kwotę o wysokości 10.200 zł.

Kupując auto np. na terenie Niemiec o 1000 droższe (w przybliżeniu 4.000 zł) nabywca „oszczędza” 6000 zł na podatku akcyzowym.
Przy autach o wartości 300.000 zł wartość netto podstawy do obliczenia podatku to 165.521 zł – pomnożone przez stawkę 18,6% daje to podatek w wysokości 30.601 zł – czyli odpowiednio nabywca (sprowadzający auto z zagranicy) zyskał ok. 25.000 zł.

Obniżenie stawki podatku akcyzowego na 8% w odniesieniu do pojazdów powyżej 2000 ccm wiąże się z tym, że zakup auta poza granicami – „droższego” o 1000 euro – byłby nieopłacalny dla nabywcy, a korzystny dla polskiego systemu podatkowego.

Dodatkowo nabywca nie ponosiłby dodatkowych kosztów koniecznej przebudowy pojazdu ciężarowego na osobowy. Zapłaciłby 4.048 zł bez konieczności „uciekania się” do szukania innych procedur/rozwiązań. Średnio 1000 euro „zostałoby” w Polsce.

Olbrzymi wpływ do Skarbu Państwa

income

Z szacunkowych obliczeń wynika, że w skali kraju zaległości z powodu nieopłaconego podatku akcyzowego od pojazdu ciężarowego wynoszą ok. 480 000 000 PLN

Wprawdzie wierzymy w siłę egzekucji tych pieniędzy przez Skarb Państwa, ale realnie patrząc, całości z pewnością odzyskać się nie da. Średnio takie egzekucje oscylują w granicach 5 – 7% wykonalności, co w tym przypadku daje kwotę ok. 24 000 000 PLN – 33 600 000 PLN – dodatkowo wymaga to zaangażowania funkcjonariuszy, wypłacenia im wynagrodzeń – i obniża i tak okrojony wpływ do budżetu.

Jesteśmy przekonani, że uczciwość opłaci się wszystkim

question

Podejmując inicjatywę obywatelską wysłaliśmy do Urzędów Celnych wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości wydanych decyzji i kwot wymierzonych należności w wyniku prowadzonych postępowań.

Otrzymaliśmy wiele konkretnych, zwrotnych informacji z podaniem ilości wydanych decyzji, określeniem kwot oraz z liczbą toczących się postępowań. Jednak wiele Urzędów Celnych odmówiło udzielenia informacji tłumacząc, że są to informacje publiczne przetworzone.
To znacznie spowolniło nasze działania w sprawie wprowadzenia zmian w art. 105 pkt 1 i pkt. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w sieci internetowej znaleźć można wiele ogłoszeń i konkretnych wskazówek dotyczących fikcyjnych przeróbek pojazdów. Informacje te są powszechnie dostępne, wykorzystując  popularną przeglądarkę internetową.

Proponowane rozwiązania internetowe dotyczące stawek jednoznacznie są niezgodnie z literą prawa polskiego. Wskazują konkretne kwalifikacje taryfowe. Np. zamiast CN 8703 podaje się kod CN 8704. Taka deklaracja powoduje całkowite uniknięcie konieczności opłacenia podatku akcyzowego. Auta o wysokich pojemnościach rejestruje się poza granicami Polski np. w Czechach czy w Niemczech. Jest to procedura nagminna.

Nasze wnioski i cele

Celem nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym jest:

  • zmniejszenie stawki podatku z 18,6% na 8% dla pojazdów powyżej 2000 ccm
  • usystematyzowanie znaczenia i ujednolicenie interpretacji określenia “pojazd ciężarowy” w ustawie i ustawach powiązanych oraz w przepisach wykonawczych.

Nasze propozycje mogą w wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych

Bez wprowadzenia wyżej wymienionych zmian nadal będą nagminnie występowały takie zjawiska jak:

  • zaniżanie wartości pojazdów
  • rejestracja pojazdów na podstawie niewłaściwych oznaczeń tj. LKW, N1, bankowozy i pojazdy specjalne

  • coraz bardziej powszechne rejestrowanie aut poza granicami Polski (np. w Czechach).

©2021 by TanszaAkcyza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | WWW: in

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account